Denetim Birimi

GÖREVİN SORUMLULUK VE YETKİLERİ

1. Birlik Denetim ve Tarama Ekibi Yönetmenliği çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmek,

2. Yaptığı denetimlerle ilgili aylık istatistiki verileri bir rapor halinde ilgili birimlere, yönetim ve Genel Sekretere iletmek,

3. Denetimlerini eğitim ortamında bilgi vererek danışmanlık yaparak ifa etmek,

4. Denetim tutanaklarını usulüne uygun olarak tutup ilgililere vermek,

5. Tutanakları bilgisayara işlemek ve arşivlemek,

6. Denetim tutanaklarının odalara iletilmesini sağlamak, sonuçlarını takip etmek,

7. Sicil kaydı olmayan esnafın, esnaf siciline kaydı konusunda Sicil Müdürlüğü ile bilgi alış verişinde bulunmak,

8. İç ve dış ilişkilerde ciddi, titiz, yazıya dayalı, yetkilere uygun, Birlik itibarını yükseltici biçimde davranmak ve davranılmasını sağlamak,

9.  Birliğe giren ve çıkan bilgilerin gizliliğini kurallarına uygun bir hassasiyetle korumak,

10. Birlik faaliyetlerinde yararlanılan makine ve teçhizatın verimli ve amacına uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.